รหัสพื้นที่ Bad Urach



เมืองหรือภูมิภาค:Bad Urach
รหัสพื้นที่:07125     (+497125)

ประเทศ:

เยอรมนี