รหัสพื้นที่ Bad Aiblingเมืองหรือภูมิภาค:Bad Aibling
รหัสพื้นที่:08061     (+498061)

ประเทศ:

เยอรมนี