รหัสพื้นที่ Babil (Hilla)เมืองหรือภูมิภาค:Babil (Hilla)
รหัสพื้นที่:30     (+964 30)

ประเทศ:

อิรัก