รหัสพื้นที่ Atamyrat (Kerki)เมืองหรือภูมิภาค:Atamyrat (Kerki)
รหัสพื้นที่:444     (+993 444)

ประเทศ:

เติร์กเมนิสถาน


รหัสพื้นที่ Atamyrat (Kerki) (เติร์กเมนิสถาน)


หมายเลขนำหน้า 444 เป็นรหัสพื้นที่ของ Atamyrat (Kerki) และ Atamyrat (Kerki) ตั้งอยู่ในเติร์กเมนิสถาน หากคุณอยู่นอกเติร์กเมนิสถาน และต้องการโทรหาคนในAtamyrat (Kerki) นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับเติร์กเมนิสถาน คือ +993 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในAtamyrat (Kerki) คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +993 444

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +993 444 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในAtamyrat (Kerki) เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 001993 444 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์