รหัสพื้นที่ Alūksneเมืองหรือภูมิภาค:Alūksne
รหัสพื้นที่:643     (+371 643)

ประเทศ:

ลัตเวีย