รหัสพื้นที่ Altmannstein-Pondorfเมืองหรือภูมิภาค:Altmannstein-Pondorf
รหัสพื้นที่:08468     (+498468)

ประเทศ:

เยอรมนี