รหัสพื้นที่ Acre (Rio Branco)เมืองหรือภูมิภาค:Acre (Rio Branco)
รหัสพื้นที่:68     (+55 68)

ประเทศ:

บราซิล


รหัสพื้นที่ Acre (Rio Branco) (บราซิล)


หมายเลขนำหน้า 68 เป็นรหัสพื้นที่ของ Acre (Rio Branco) และ Acre (Rio Branco) ตั้งอยู่ในบราซิล หากคุณอยู่นอกบราซิล และต้องการโทรหาคนในAcre (Rio Branco) นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับบราซิล คือ +55 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในAcre (Rio Branco) คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +55 68

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +55 68 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในAcre (Rio Branco) เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 00155 68 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์