รหัสพื้นที่ 936 / +1936รหัสพื้นที่:936     (+1 936)
เมืองหรือภูมิภาค:Texas

ประเทศ:

สหรัฐอเมริกา