รหัสพื้นที่ 91 / +5591รหัสพื้นที่:91     (+55 91)
เมืองหรือภูมิภาค:Belém, Capanema

ประเทศ:

บราซิล


รหัสพื้นที่ 91 / +5591 (บราซิล)


หมายเลขนำหน้า 91 เป็นรหัสพื้นที่ของ Belém, Capanema และ Belém, Capanema ตั้งอยู่ในบราซิล หากคุณอยู่นอกบราซิล และต้องการโทรหาคนในBelém, Capanema นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับบราซิล คือ +55 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในBelém, Capanema คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +55 91

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +55 91 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในBelém, Capanema เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 00155 91 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์