รหัสพื้นที่ 89 / +29989รหัสพื้นที่:89     (+299 89)
เมืองหรือภูมิภาค:Aasiaat

ประเทศ:

กรีนแลนด์