รหัสพื้นที่ 8635 / +958635รหัสพื้นที่:8635     (+95 8635)
เมืองหรือภูมิภาค:Sintkuu

ประเทศ:

พม่า