รหัสพื้นที่ 8630 / +958630รหัสพื้นที่:8630     (+95 8630)
เมืองหรือภูมิภาค:Thabeikkyin

ประเทศ:

พม่า