รหัสพื้นที่ 8620 / +958620รหัสพื้นที่:8620     (+95 8620)
เมืองหรือภูมิภาค:Mogoke

ประเทศ:

พม่า