รหัสพื้นที่ 808 / +1808รหัสพื้นที่:808     (+1 808)
เมืองหรือภูมิภาค:Hawaii

ประเทศ:

สหรัฐอเมริกา