รหัสพื้นที่ 76 / +35276รหัสพื้นที่:76     (+352 76)
เมืองหรือภูมิภาค:Wormeldange

ประเทศ:

ลักเซมเบิร์ก