รหัสพื้นที่ 7560 / +957560รหัสพื้นที่:7560     (+95 7560)
เมืองหรือภูมิภาค:Hteechaink

ประเทศ:

พม่าหมายเลขนำหน้า 7560 เป็นรหัสพื้นที่ของ Hteechaink และ Hteechaink ตั้งอยู่ในพม่า หากคุณอยู่นอกพม่า และต้องการโทรหาคนในHteechaink นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับพม่า คือ +95 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในHteechaink คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +95 7560

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +95 7560 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในHteechaink เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 00195 7560 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์


รหัสพื้นที่ 7560 / +957560 (พม่า)