รหัสพื้นที่ 7560 / +957560รหัสพื้นที่:7560     (+95 7560)
เมืองหรือภูมิภาค:Hteechaink

ประเทศ:

พม่า