รหัสพื้นที่ 7452 / +957452รหัสพื้นที่:7452     (+95 7452)
เมืองหรือภูมิภาค:Shwegu

ประเทศ:

พม่า