รหัสพื้นที่ 7425 / +957425รหัสพื้นที่:7425     (+95 7425)
เมืองหรือภูมิภาค:Myitkyina

ประเทศ:

พม่า