รหัสพื้นที่ 740 / +1740รหัสพื้นที่:740     (+1 740)
เมืองหรือภูมิภาค:Ohio

ประเทศ:

สหรัฐอเมริกา