รหัสพื้นที่ 7242 / +437242รหัสพื้นที่:7242     (+43 7242)
เมืองหรือภูมิภาค:Wels

ประเทศ:

ออสเตรีย