รหัสพื้นที่ 724 / +1724รหัสพื้นที่:724     (+1 724)
เมืองหรือภูมิภาค:Pennsylvania

ประเทศ:

สหรัฐอเมริกา