รหัสพื้นที่ 709 / +1709รหัสพื้นที่:709     (+1 709)
เมืองหรือภูมิภาค:Newfoundland and Labrador

ประเทศ:

แคนาดา