รหัสพื้นที่ 703 / +1703รหัสพื้นที่:703     (+1 703)
เมืองหรือภูมิภาค:Virginia

ประเทศ:

สหรัฐอเมริกา