รหัสพื้นที่ 682 / +1682รหัสพื้นที่:682     (+1 682)
เมืองหรือภูมิภาค:Texas

ประเทศ:

สหรัฐอเมริกา