รหัสพื้นที่ 68 / +26768



รหัสพื้นที่:68     (+267 68)
เมืองหรือภูมิภาค:Maun

ประเทศ:

บอตสวานา