รหัสพื้นที่ 67 / +9267รหัสพื้นที่:67     (+92 67)
เมืองหรือภูมิภาค:Vehari

ประเทศ:

ปากีสถาน