รหัสพื้นที่ 6680 / +956680รหัสพื้นที่:6680     (+95 6680)
เมืองหรือภูมิภาค:Nahtoogyi

ประเทศ:

พม่า