รหัสพื้นที่ 657 / +1657รหัสพื้นที่:657     (+1 657)
เมืองหรือภูมิภาค:California

ประเทศ:

สหรัฐอเมริกา


รหัสพื้นที่ 657 / +1657 (สหรัฐอเมริกา)


หมายเลขนำหน้า 657 เป็นรหัสพื้นที่ของ California และ California ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา หากคุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกา และต้องการโทรหาคนในCalifornia นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับสหรัฐอเมริกา คือ +1 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในCalifornia คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +1 657

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +1 657 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในCalifornia เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 0011 657 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์