รหัสพื้นที่ 6543 / +436543รหัสพื้นที่:6543     (+43 6543)
เมืองหรือภูมิภาค:Taxenbach

ประเทศ:

ออสเตรีย