รหัสพื้นที่ 6425 / +956425รหัสพื้นที่:6425     (+95 6425)
เมืองหรือภูมิภาค:Meikhtila

ประเทศ:

พม่า