รหัสพื้นที่ 633 / +595633รหัสพื้นที่:633     (+595 633)
เมืองหรือภูมิภาค:Cedrales

ประเทศ:

ปารากวัย