รหัสพื้นที่ 63 / +26363รหัสพื้นที่:63     (+263 63)
เมืองหรือภูมิภาค:Makuti

ประเทศ:

ซิมบับเว