รหัสพื้นที่ 62 / +2062รหัสพื้นที่:62     (+20 62)
เมืองหรือภูมิภาค:Suez

ประเทศ:

อียิปต์