รหัสพื้นที่ 59 / +4859รหัสพื้นที่:59     (+48 59)
เมืองหรือภูมิภาค:Słupsk

ประเทศ:

โปแลนด์