รหัสพื้นที่ 57 / +38057รหัสพื้นที่:57     (+380 57)
เมืองหรือภูมิภาค:Kharkiv

ประเทศ:

ยูเครน