รหัสพื้นที่ 566 / +993566รหัสพื้นที่:566     (+993 566)
เมืองหรือภูมิภาค:Sakarçäge

ประเทศ:

เติร์กเมนิสถาน