รหัสพื้นที่ 557 / +993557รหัสพื้นที่:557     (+993 557)
เมืองหรือภูมิภาค:Ýagty ýol

ประเทศ:

เติร์กเมนิสถาน