รหัสพื้นที่ 557 / +993557รหัสพื้นที่:557     (+993 557)
เมืองหรือภูมิภาค:Ýagty ýol

ประเทศ:

เติร์กเมนิสถานหมายเลขนำหน้า 557 เป็นรหัสพื้นที่ของ Ýagty ýol และ Ýagty ýol ตั้งอยู่ในเติร์กเมนิสถาน หากคุณอยู่นอกเติร์กเมนิสถาน และต้องการโทรหาคนในÝagty ýol นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับเติร์กเมนิสถาน คือ +993 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในÝagty ýol คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +993 557

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +993 557 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในÝagty ýol เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 001993 557 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์


รหัสพื้นที่ 557 / +993557 (เติร์กเมนิสถาน)