รหัสพื้นที่ 5440 / +955440รหัสพื้นที่:5440     (+95 5440)
เมืองหรือภูมิภาค:Phyu

ประเทศ:

พม่า