รหัสพื้นที่ 530 / +1530รหัสพื้นที่:530     (+1 530)
เมืองหรือภูมิภาค:California

ประเทศ:

สหรัฐอเมริกา