รหัสพื้นที่ 5283 / +435283รหัสพื้นที่:5283     (+43 5283)
เมืองหรือภูมิภาค:Kaltenbach

ประเทศ:

ออสเตรีย