รหัสพื้นที่ 5244 / +435244รหัสพื้นที่:5244     (+43 5244)
เมืองหรือภูมิภาค:Jenbach

ประเทศ:

ออสเตรีย