รหัสพื้นที่ 5231 / +955231รหัสพื้นที่:5231     (+95 5231)
เมืองหรือภูมิภาค:Oathar Myothit

ประเทศ:

พม่า