รหัสพื้นที่ 5 / +5935รหัสพื้นที่:5     (+593 5)
เมืองหรือภูมิภาค:Manabi

ประเทศ:

เอกวาดอร์