รหัสพื้นที่ 49 / +35249รหัสพื้นที่:49     (+352 49)
เมืองหรือภูมิภาค:Howald

ประเทศ:

ลักเซมเบิร์ก