รหัสพื้นที่ 4853 / +9764853รหัสพื้นที่:4853     (+976 4853)
เมืองหรือภูมิภาค:Khökh morit

ประเทศ:

มองโกเลีย


รหัสพื้นที่ 4853 / +9764853 (มองโกเลีย)


หมายเลขนำหน้า 4853 เป็นรหัสพื้นที่ของ Khökh morit และ Khökh morit ตั้งอยู่ในมองโกเลีย หากคุณอยู่นอกมองโกเลีย และต้องการโทรหาคนในKhökh morit นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับมองโกเลีย คือ +976 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในKhökh morit คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +976 4853

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +976 4853 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในKhökh morit เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 001976 4853 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์