รหัสพื้นที่ 4733 / +434733รหัสพื้นที่:4733     (+43 4733)
เมืองหรือภูมิภาค:Malta

ประเทศ:

ออสเตรีย