รหัสพื้นที่ 4630 / +954630รหัสพื้นที่:4630     (+95 4630)
เมืองหรือภูมิภาค:Pantanaw

ประเทศ:

พม่า