รหัสพื้นที่ 439 / +995439รหัสพื้นที่:439     (+995 439)
เมืองหรือภูมิภาค:Ambrolauri

ประเทศ:

จอร์เจีย