รหัสพื้นที่ 43 / +8143รหัสพื้นที่:43     (+81 43)
เมืองหรือภูมิภาค:Chiba

ประเทศ:

ญี่ปุ่น