รหัสพื้นที่ 4213 / +434213รหัสพื้นที่:4213     (+43 4213)
เมืองหรือภูมิภาค:Launsdorf

ประเทศ:

ออสเตรีย